Prijzen Speltherapie

Speltherapie

Oriënterend gesprek/ kennismakingsgesprek: gratis

Intakegesprek (60 minuten) : €85,00 

Observatiesessie (60 minuten): €85,00 

Therapiesessie (60 minuten): €85,00 

Ouder(s)- en/of verzorger(s)gesprek (60 minuten): €85,00 

 

Informatie over vergoeding

Op de website Zorgwijzer.nl kun je een overzicht vinden van zorgverzekeraars die behandeling door een vaktherapeut vergoeden. Er zijn verschillende manieren waarop de kosten die iemand maakt voor vaktherapie, vergoed kunnen worden. Belangrijk is dat ik nog niet de cursus voor 'medische en/of psychosociale basis kennis' heb gevolgd. Deze ga ik in de komende jaren wel volgen.

Vaktherapie kan vanuit de jeugdwet vergoed worden op basis van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Binnen een PGB kan zowel directe (therapie, oudergesprekken, MDO) en indirecte cliënt-tijd vergoed (verslaglegging) worden, mits dit in het behandelplan is omschreven.

Vaktherapie voor volwassenen wordt in principe niet vergoed vanuit een WMO-PGB. Vaktherapeuten worden vergoed als er sprake is van begeleiding en krijgen dan een tarief voor begeleiding (lager dan voor therapie), waardoor cliënten moeten bij betalen. In de WMO is er sowieso sprake van een eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen, leeftijd en het vermogen van de inwoner.