Speltherapie

Het is fijn wanneer een kind of een persoon met een verstandelijke beperking lekker in zijn vel zit. Hij/zij kan zich dan ontwikkelen en bouwen op zijn/haar eigen ervaringen. Soms heeft die persoon hier hulp bij nodig.

Praten over problemen is vaak te moeilijk of te bedreigend. In het spel heeft het kind of de persoon met een 
verstandelijke beperking de gelegenheid om:

- Ingrijpende of traumatische belevenissen uit te spelen
- Ruimte om emoties te uiten en af te reageren
- Gevoelens van bijv. angst, verdriet, verlangen of woede opnieuw te beleven
- Gebeurtenissen te verwerken